söndag 13 november 2011

Bye Bye Berlusconi


Ja då gav han äntligen upp så, den käre Berlusconi. Han gick dock inte utan att först ha kört Italien ännu lite närmare botten, men nu är han i alla fall borta. Och nu när botten i princip är nådd så är det hårda tag som gäller för att få landet att komma tillbaks på fötter igen. Men man måste ju vara positiv och tänka att det går bra.

Inga kommentarer: